Echtscheiding

Een aanstaande echtscheiding veroorzaakt grote persoonlijke en financiële onzekerheid. Voor partners en kinderen is het een van de meest ingrijpende ervaringen met grote emotionele en financiële gevolgen. Een periode waarin tientallen kleine en grote zaken moeten worden geregeld. Wie mag tijdelijk in het huis blijven en wat doen we daarna met ons huis? Waar gaan de kinderen wonen? Welke afspraken maken we over alimentatie? En de kosten voor de kinderen? Verdeling van het spaargeld, schulden, de inboedel en het pensioen.

Overzicht en een professioneel advies is op dat moment heel belangrijk. Van Koutrik Advocaten beschikt over zeer ervaren en gespecialiseerde advocaten op het gebied van familierecht. Jarenlange ervaring met veelal complexe echtscheidingen zorgen ervoor dat wij u overzicht en duidelijkheid kunnen bieden in een verwarrende periode. Soms zijn oplossingen die voor beiden aanvaardbaar zijn niet binnen handbereik. Uw advocaat geeft u die informatie die u nodig heeft om een weloverwogen beslissing te nemen en in een begrijpelijke duidelijke taal.

De te nemen stappen vinden steeds in nauw overleg plaats. Zo nodig schakelen wij een kantoorgenoot/specialist op andere rechtsgebieden in. Zo werken wij nauw samen met een fiscaal jurist en belastingadviseur mr. Johan Haanstra die al vele malen berekeningen maakte om de scheiding zo fiscaal aantrekkelijk mogelijk te regelen. Een soms ten onrechte onderbelicht punt van aandacht.

Wij onderscheiden ons van andere familierechtadvocaten door net even verder te denken daar waar een andere advocaat geen mogelijkheden meer ziet. Creatieve financiële of persoonlijke oplossingen zijn voor ons dagelijkse kost. Wij blijven echter wel kritisch en zullen u wijzen op knelpunten waar u mogelijk zelf nog niet aan had gedacht. Soms kan daarmee een eindeloos slepende vecht-scheiding worden voorkomen. Als het er echter op aan komt durven wij snel te schakelen ook als dat betekent dat er onmiddellijk geprocedeerd moet worden.

Ik wil scheiden

Een verzoek tot echtscheiding moet door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. Dit wordt een ‘verzoekschrift echtscheiding’ genoemd. Meestal wordt tezamen met het verzoekschrift een echtscheidingsconvenant ingediend, waarin alle afspraken staan die u samen met de wederpartij heeft gemaakt. Wanneer u kinderen heeft met uw echtgenoot, moet u een ouderschapsplan aan het verzoek toevoegen.

Een echtscheiding kan op twee verschillende manier worden aangevraagd.

  1. Een gemeenschappelijk verzoek (samen met uw ex-partner)
    Als u samen met uw ex-partner afspraken heeft kunnen maken (bijvoorbeeld via mediation), dan kunt u samen één advocaat inschakelen. Uw advocaat vraagt dan een echtscheiding aan op ‘gemeenschappelijk verzoek’.
  2. Een eenzijdig verzoekschrift (op eigen verzoek)
    Wanneer uw ex-partner het niet eens is met de echtscheiding of wanneer u geen afspraken heeft kunnen maken, dan kan uw advocaat op uw eigen verzoek een echtscheiding aanvragen. In dat geval heeft u vaak allebei een eigen advocaat ingeschakeld en betaalt u ieder uw eigen proceskosten.

Uw ex-partner heeft vanaf de datum dat het verzoekschrift is betekend door een deurwaarder zes weken de tijd een verweerschrift in te dienen en mogelijk om een eerste uitstel daarvan te vragen.

Wie kan in de woning blijven?

Een scheiding heeft ingrijpende gevolgen voor de de woonsituatie van partners en hun kinderen. De gezamenlijke koopwoning moet misschien wel worden verkocht of aan een van u beiden worden toegedeeld. Bij een huurwoning moet worden besloten wie de huur kan voortzetten. De vraag is dan wie van u beiden het grootste belang heeft om in de woning te mogen blijven wonen. Dat is vaak een lastige zaak waarover uiteindelijk niet zelden een rechter de knoop moet doorhakken.

Wanneer u bent getrouwd en beiden uw gewone verblijfplaats in de huurwoning heeft, dan is naast de hoofdhuurder de andere echtgenoot van rechtswege medehuurder. Dit volgt uit de wet op grond van artikel 7:266 BW. Voor geregistreerde partners geldt hetzelfde. Als een van beiden de huur wenst te beëindigen wordt de medehuurder van rechtswege de hoofdhuurder. De verhuurder kan hier niets tegen inbrengen.

Bij een ‘gewoon’ ongehuwd samenwonen kan er ook sprake zijn van medehuurderschap. Dit ontstaat echter pas indien men aantoonbaar twee jaar lang heeft samengewoond en een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd. Als je binnen deze twee jaar uit elkaar gaat, dan kan het dus mogelijk zijn dat de verhuurder ontruiming van de woning vordert tegen degene die nog geen medehuurder was geworden. De hoofdhuurder is dan de enige die rechten heeft de woning te blijven bewonen na het uit elkaar gaan. Indien u samen kinderen heeft is dat helaas niet anders.

Belangrijk: u kunt pas uit de woning worden gezet indien de verhuurder een rechterlijke uitspraak (vonnis) heeft. Een sommatiebrief is daarvoor onvoldoende. Indien u een sommatiebrief heeft ontvangen kunt u het beste een advocaat raadplegen om te overleggen of u wel of geen recht heeft om in de woning te blijven. Daarmee voorkomt u mogelijk aanzienlijke kosten.

Voorlopige voorziening tijdens de echtscheiding

Bij een aanstaande echtscheiding zijn er vaak onderwerpen waarop direct een beslissing moet worden genomen zoals wie in de echtelijke woning kan blijven. Of er moeten tijdelijke maatregelen worden getroffen zoals een voorlopige bijdrage in de kosten voor de vaste lasten of de kosten van de kinderen. Kortom, er moeten soms een aantal zaken geregeld worden die niet kunnen wachten op de eindbeslissing in de echtscheidingsprocedure. Een echtscheidingsprocedure waarbij partijen zeer uiteenlopende belangen en conflicten hebben kan enkele maanden en zelfs een jaar duren. Wanneer het u niet lukt om tijdelijke afspraken te maken met uw ex-partner, kunt u via een advocaat een voorlopige voorziening bij de rechter aanvragen. Dat is een tijdelijke beslissing die geldig is voor de verdere duur van de echtscheidingsprocedure. Een beslissing bij voorlopige voorziening is daarom niet definitief. Uiteindelijk wordt er pas definitief geoordeeld in de echtscheidingsprocedure.