Manon Buiter

Na ruim 30 jaar ondernemerschap ben ik advocaat geworden. Ik heb twee specialisaties: Bestuurs- en Strafrecht. Als ondernemer heb ik ervaring in de afvalbranche opgedaan, waardoor ik bekend ben met de dagelijkse praktijk van het transport-, productie- en verwerkingsproces.

Ik hecht veel waarde aan begrijpelijkheid, eerlijkheid en snelheid. Ik ben geduldig en gedreven: ik laat niet los voordat ik resultaat heb bereikt. Door mijn praktijkervaring spreek ik ‘ondernemers taal’ en door mijn studie en ervaring koppel ik dit aan juridische begrippen. Ondernemers en particulieren kunnen bij mij terecht voor bestuursrechtelijke zaken, zoals omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en bestuurlijke boetes. Ik ben gespecialiseerd in milieustrafrecht, afvalrecht (EVOA) stikstofdepositie en de Pfas problematiek.

Ik ben tevens gespecialiseerd in strafrecht, waar ik met name cliënten bij sta als het gaat om strafbeschikkingen en in verkeerszaken. In verkeerszaken gaat het regelmatig om rijden zonder geldig rijbewijs, alcohol en verkeer en rijontzeggingen. Indien cliënten onterecht als verdachte zijn aangemerkt dan stel ik een verzoek tot schadevergoeding in, bijvoorbeeld voor kosten van rechtsbijstand.

De overheid is gebonden aan beginselen van behoorlijk bestuur en ik ben van mening dat de overheid vooral zorgvuldig en betrouwbaar moet zijn, zodat de burger weet waar hij of zij aan toe is. Dit zijn voor mij de redenen om me met genoegen voor u in te zetten bij bestuurlijke en strafrechtelijke zaken.

Ik werk voor particulieren bij straf- en bestuurszaken ook op basis van toevoeging, ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Dit wordt aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand en de beoordeling is afhankelijk van uw inkomen.

U vindt mijn gegevens op LinkedIn op: https://www.linkedin.com/in/manon-van-de-nes-buiter/