Tom Jaburg

In 1993 ben ik afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na een paar jaar als jurist op een deurwaarderskantoor te hebben gewerkt, ben ik sinds 1995 advocaat.

Mijn praktijk is gericht op het vastgoed met als specialisatie het huurrecht, waarbij ik woningbouwcorporaties in Amsterdam en omstreken bijsta, en verder (MKB) commerciële vastgoedpartijen, maar evengoed huurders van zowel bedrijfsruimte als woonruimte.

Ik adviseer en procedeer over huurrechtelijke vraagstukken, zoals overlast, hennep en/of drugs, onderhoudsgebreken, illegale bewoning, herstructurering zoals sloop en/of renovatie en/of groot onderhoud, medehuurderschap, huurprijzen, servicekosten, verhuur van bedrijfsruimten (BOG), indeplaatsstelling en huurprijsherzieningen. Ook voor het opstellen van huurcontracten of het adviseren of beoordelen daarvan kunt u bij mij terecht.

Ik hecht aan langdurige relaties met de cliënten. Een aantal van mijn cliënten sta ik al meer dan twintig jaar terzijde.

Als specialisatie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heb ik geregistreerd staan: Huurrecht woonruimte en bedrijfsruimte. Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.