Advocaat strafrecht Amsterdam

Als u een dagvaarding heeft ontvangen of slachtoffer bent van een strafbaar feit, dan komt er veel op u af. Wij staan u bij tijdens de strafzaak en helpen u door het strafproces heen. Desnoods komen we vandaag nog in actie.

Onze strafrechtadvocaten in Amsterdam vinden persoonlijk contact met cliënten belangrijk. Wij nemen uw zorgen uit handen: we zijn indien gewenst aanwezig bij het politieverhoor en stellen uw familie op de hoogte.

Dagvaarding ontvangen

Als de officier van justitie de strafzaak – waarin u verdachte bent – aan de rechter voorlegt, dan ontvangt u een dagvaarding. In deze dagvaarding staat waarvan u verdacht wordt. Daarnaast vindt u in deze dagvaarding waar en wanneer u voor de rechter moet verschijnen.
Als u al vastzit, krijgt u een strafrechtadvocaat toegewezen waarvoor u niet hoeft te betalen. Daarnaast kunt u zelf een strafrechtadvocaat kiezen. In dat geval kan het zijn dat u wel voor een advocaat moet betalen.

Aangehouden voor strafbaar feit

Als u bent aangehouden voor een strafbaar feit zoals een geweldsdelict, drugsdelict, zedenzaak of diefstal, zal de politie u op het politiebureau verhoren. Indien gewenst zijn wij aanwezig bij het politieverhoor om uw belangen te behartigen. De politie mag u maximaal 18 uur vasthouden voor onderzoek. Daarna zal de officier van justitie bepalen of u langer mag worden vastgehouden. Ook als u jonger bent dan 18 jaar, mag de politie u verhoren. Ouders hoeven daarbij niet aanwezig te zijn, maar worden wel door de politie op de hoogte gesteld.

Rijbewijs ingevorderd

Als u zich schuldig maakt aan een ernstige verkeersovertreding, kan de politie besluiten om direct uw rijbewijs in te vorderen. Het rijbewijs wordt naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Binnen 10 dagen zal de officier van justitie besluiten of u uw rijbewijs terugkrijgt. Is uw rijbewijs in beslag genomen? Dan mag u niet meer rijden. Als u alsnog gaat rijden, dan pleegt u een misdrijf waar een boete of gevangenisstraf voor staat.

Familielid in de cel

Is een familielid of vriend van u aangehouden of in verzekering gesteld? Dan kan het zijn dat de verdachte geen contact met de buitenwereld mag hebben. Ook de strafrechtadvocaat mag niet met u praten over de zaak. Als u spullen of kleding wilt brengen, dan kunt u van tevoren bellen naar het arrestantencomplex via 0900 8844. Zij zullen u aangeven wat u wel en niet aan uw familielid mag geven.

Voorlopige hechtenis

Om verschillende redenen kan u in voorlopige hechtenis worden genomen: bijvoorbeeld als er sprake is van vluchtgevaar of als u een risico vormt voor de openbare veiligheid. Als u in voorlopige hechtenis bent genomen, staan we u bij tijdens het verhoor bij de rechtbank. De rechtbank in Amsterdam houdt deze zittingen op maandagen. Aangezien deze zitting achter gesloten deuren plaatsvindt, mag uw familie niet bij het verhoor aanwezig zijn.

Slachtoffer in een strafzaak

Een slachtoffer is geen partij in het strafproces, omdat de strafzaak tussen het Openbaar Ministerie en de verdachte gaat. Als slachtoffer heeft u wel een aantal rechten. U heeft recht op informatie over het strafproces, waaronder informatie over de strafvervolging van de verdachte. Daarnaast heeft u recht op informatie over de locatie, de datum en het tijdstip van de rechtszitting. Ook heeft u het recht om de uitspraak te horen. Bij een ernstig zeden- of geweldsdelict krijgt u kosteloos een strafrechtadvocaat.

Wat kost een advocaat strafrecht?

De kosten voor een advocaat strafrecht bespreken we altijd van tevoren met u. De advocaatkosten zijn gebaseerd op een uurtarief: het uurtarief varieert van € 175,- tot € 225,-. Het uurtarief verschilt per advocaat en wordt mede bepaald door de complexiteit van de strafzaak. In sommige gevallen komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp. De Raad voor Rechtsbijstand biedt vergoedingen voor ernstige gewelds- en zedendelicten, zodat u kosteloos kunt procederen. Tijdens een gratis oriënterend gesprek bespreken we uw zaak, geven we u meer informatie over de kosten en bepalen we of u recht heeft op een vergoeding.

Hoe verloopt een strafrechtprocedure?

Het strafproces is een rechtszaak tussen het Openbaar Ministerie (de aanklager) en een verdachte. Als een verdachte een dagvaarding heeft ontvangen, moet hij voor de rechtbank verschijnen. Het Openbaar Ministerie wordt vertegenwoordigd door de officier van justitie. Een strafzaak wordt behandeld door een politierechter, een kantonrechter, een economische kamer of een meervoudige strafkamer.

Een strafrechtadvocaat van Van Koutrik Advocaten staat u bij in de voorbereidingen van de strafzaak en is eventueel bij het politieverhoor aanwezig. In de voorbereiding nemen we het strafdossier door, bespreken we de strategie en bespreken we uw wensen. Tijdens de terechtzitting verdedigt de strafrechtadvocaat u door een pleidooi te houden.

Gefinancierde rechtsbijstand

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Als u hiervoor in aanmerking komt, bepaalt de Raad voor Rechtsbijstand hoeveel eigen bijdrage u moet betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Wilt u meer informatie over gesubsidieerde rechtshulp? Lees meer over gesubsidieerde rechtshulp op de website van de Raad voor Rechtsbijstand of bekijk onze voorwaarden.

Inloopspreekuur

U kunt ons bellen tijdens het telefonisch spreekuur: ook zonder afspraak. Elke woensdag tussen 16:00 en 19:00 uur staan we voor u klaar bij juridische vragen of problemen.