Home / Strafrecht

Advocaat zedenzaken

Onze advocaat zedenzaken staat zowel slachtoffers als verdachten bij in zedenzaken. Onze strafrechtadvocaten zijn gespecialiseerd in zedenzaken en komen desnoods vandaag nog in actie om u te adviseren of te ondersteunen tijdens een politieverhoor. Wij bieden juridische bijstand bij onder andere bovenstaande onderwerpen.

Ik ben slachtoffer

Als slachtoffer van een zedenmisdrijf heeft u een speciale rol binnen de strafrechtelijke procedure. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat u als getuige wordt verhoord. Tijdens dit verhoor heeft u recht op juridische bijstand door een ervaren zedenadvocaat. Onze advocaat strafrecht zet zich in om u als slachtoffer te beschermen en uw belangen te behartigen. Ook helpt hij u bij het vorderen van een schadevergoeding als u dat wilt.

Wat zijn mijn rechten?

Bij een zedenmisdrijf heeft u als slachtoffer altijd recht op kosteloze rechtsbijstand. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om u in de strafzaak te voegen, zodat u mag spreken tijdens de hoorzitting. Ook kunt u een schriftelijke verklaring voorlezen. Verder heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding.

Ik ben verdachte

Als u verdachte bent in een zedenzaak, wordt u vaak eerst uitgenodigd voor een politieverhoor. We raden u altijd aan om u vooraf eerst te laten adviseren door een advocaat zedenzaken. Samen met de zedenadvocaat wordt de strategie bepaald: is het verstandig om te zwijgen of heeft u een tactisch voordeel als u juist een verklaring aflegt? Geef de advocaat strafrecht altijd zo veel mogelijk informatie, zodat hij u zo goed mogelijk kan verdedigen.

Wat zijn mijn rechten?

Als verdachte heeft u altijd zwijgrecht: u bent niet verplicht om antwoord te geven tijdens een politieverhoor of hoorzitting. Het kan tactisch zijn om gebruik te maken van uw zwijgrecht, omdat er vaak maar weinig bewijs beschikbaar is bij zedenzaken. Naast zwijgrecht heeft u altijd recht op een advocaat strafrecht.

Aanranding

Aanranding bestaat vaak uit het ongewenst (laten) aanraken van geslachtsdelen. Bij aanranding wordt iemand gedwongen tot het ondergaan of plegen van een ontuchtige handeling. Ontucht of aanranding is een zeer ernstig strafbaar feit waar u tot wel 8 jaar gevangenisstraf voor kan krijgen. Met name aanranding van kinderen wordt zwaar gestraft.

Verkrachting

Er is een wezenlijk verschil tussen aanranding en verkrachting: aanranding gaat over het ondergaan of plegen van een ontuchtelijke handeling, zoals het aanraken van geslachtsdelen. Verkrachting gaat een stap verder. Bij verkrachting gaat het over de handeling waarbij iemand wordt gedwongen tot het ondergaan van handelingen die (mede) bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam. Bij verkrachting zal bewezen moeten worden dat het slachtoffer niet heeft ingestemd met de handeling en de gebeurtenis onder dwang heeft doorgemaakt. Neem als verdachte én slachtoffer in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met een zedenadvocaat die u kan adviseren over de beste verdedigingsstrategie.

Seks met minderjarigen

In Nederland staat er een hoge straf op seks met een minderjarige: ook als de minderjarige heeft ingestemd of zelf de handeling heeft voorgesteld. Alle ontuchtelijke handelingen waarbij een kind is betrokken dat jonger dan 16 jaar is, zijn strafbaar. Ook kinderen van 16 en 17 jaar worden als minderjarig aangemerkt, maar (vrijwillige) seks met deze leeftijdscategorie is niet per definitie strafbaar. De maximumstraf voor seks met minderjarigen varieert en is met name afhankelijk van de ernst van het gepleegde feit.

Bezit van kinderporno

Wanneer u door de politie verdacht wordt van het bezitten van kinderporno, dan zal deze mogelijk bij u langskomen om computers en andere gegevensdragers in beslag te nemen. U bent niet verplicht om de politie binnen te laten, als deze u geen machtiging tot binnentreden kan tonen. Wanneer u uitgenodigd wordt voor een politieverhoor, dan adviseren we altijd om vooraf een advocaat strafrecht in de arm te nemen. Hij zal u meer informatie geven over de beste verdedigingsstrategie. Factoren die de strafmaat bepalen van het bezitten, verspreiden en vervaardigen van kinderporno zijn:

  • Leeftijd van de slachtoffers
  • Grootte van de verzameling kinderporno
  • Duur van de periode waarin kinderporno is verzameld, vervaardigd en verspreid
  • Professionaliteit en doel van de verzameling
  • Herhalingsgevaar en erkenning van het gedrag
  • Bereidheid tot gedragsverandering

Wat kost een advocaat zedenzaken?

Onder andere de ernst en complexiteit van de zedenzaak zijn factoren die de prijs van een advocaat zedenzaken bepalen. Wanneer u slachtoffer bent van een zedenmisdrijf, dan kunt u kosteloos van een ervaren zedenadvocaat gebruikmaken. De tarieven van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten variëren van € 175,- tot € 225,-. Het uurtarief varieert per advocaat en hangt mede af van de ernst en complexiteit van het zedendelict. Om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand moet uw inkomen en vermogen binnen de daarvoor gestelde wettelijke grenzen vallen en is de aard van de strafzaak van belang. De minderjarige verdachte heeft altijd recht op gefinancierde rechtsbijstand.  Bij gefinancierde rechtsbijstand betaalt u zelf een eigen bijdrage voor de advocaatkosten. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw eigen inkomen. Zie voor de actuele gegevens de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Inloopspreekuur

Elke woensdag tussen 16:00 en 19:00 uur heeft u de mogelijkheid om uw vragen te stellen aan onze advocaat strafrecht: U kunt ons bellen tijdens het telefonisch spreekuur: ook zonder afspraak.

Neem contact op met onze advocaten strafrecht