Home / Strafrecht

Advocaat bij geweldsdelicten

Bij geweldszaken zoals levensdelicten, huiselijk geweld, vernieling, openlijke geweldpleging en mishandeling staan onze strafrecht advocaten u ter zijde. Zowel slachtoffers als verdachten staan we bij in strafrechtelijke procedures. Als het nodig is, komen we vandaag nog in actie om u te ondersteunen in de strafzaak.

Geweldszaken en levensdelicten

Bij gewelds- en levensdelicten is het noodzakelijk om u te laten verdedigen door een advocaat strafrecht. Vooral levensdelicten zoals doodslag of moord zijn ernstige delicten waar hoge straffen op staan. Als u wordt verdacht van een levensdelict, wordt u waarschijnlijk in voorlopige hechtenis genomen. Er komt bij een strafzaak veel op u en uw familie af.

Wat is mijn positie in geweldszaken?

Als verdachte of slachtoffer is het van groot belang om te weten welke positie u heeft in de strafrechtelijke procedure. U wilt namelijk weten welke rechten en plichten u heeft.

Ik ben slachtoffer

Voor slachtoffers heeft een geweldsdelict vaak ingrijpende emotionele gevolgen. Als u ten gevolge van de strafzaak schade heeft geleden, is het mogelijk om u als slachtoffer in een strafzaak te voegen.

Door u als slachtoffer in de strafzaak te voegen, heeft u het recht om van spreekrecht gebruik te maken. Bij spreekrecht mag u tijdens de zitting spreken of een schriftelijke verklaring voorlezen.

Ik ben verdachte

U heeft een aantal rechten als u door de politie bent aangehouden voor een geweldsdelict. De politie moet u altijd op uw rechten wijzen en aangeven of u verdachte bent. U heeft bij een geweldsdelict altijd recht op een advocaat strafrecht. Dit betekent ook dat u voor het allereerste verhoor het recht heeft om een advocaat te raadplegen. Tijdens het verhoor en de strafrechtelijke procedure heeft u ook het recht om u te beroepen op uw zwijgrecht.

Tarieven en gefinancierde rechtsbijstand

De tarieven van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten variëren van € 175,- tot € 225,-. Het uurtarief varieert per advocaat en hangt mede af van de ernst en complexiteit van het delict. We geven u tijdens een gratis oriënterend gesprek graag meer informatie over de tarieven van onze strafrechtadvocaten. Neem contact op of kom langs tijdens ons wekelijkse inloopspreekuur. Om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand moet uw inkomen en vermogen binnen de daarvoor gestelde wettelijke grenzen vallen en is de aard van de strafzaak van belang. De minderjarige verdachte heeft altijd recht op gefinancierde rechtsbijstand. Bij gefinancierde rechtsbijstand betaalt u zelf een eigen bijdrage voor de advocaatkosten. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw eigen inkomen. Zie voor de actuele gegevens de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Levensdelicten

Voor slachtoffers en verdachten is een levensdelict een ingrijpende gebeurtenis. Emoties lopen tijdens een strafzaak hoog op en een rechter kan bij een levensdelict de hoogst mogelijke straf opleggen: levenslang. Daarom is het van groot belang dat een gespecialiseerde advocaat strafrecht u bijstaat.

Strafzaken over levensdelicten zijn meestal behoorlijk ingewikkeld. Bij een strafzaak worden diverse deskundigen betrokken die oordelen over het causale verband, bewijskracht en waarde van het bewijs en toerekeningsvatbaarheid. Ook kan er sprake zijn van DNA-onderzoek, forensisch bewijs, telecomdata en psychiatrische rapportages. Naast moord en doodslag hebben we ook ruime ervaring in minder bekende levensdelicten, waaronder:

  • Dood door schuld
  • Aanzetten tot zelfmoord
  • Abortus door een onbevoegd persoon
  • Kinderdoodslag en kindermoord
  • Euthanasie door een onbevoegd persoon

Mishandeling

Bij mishandeling wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen zware mishandeling met ernstig letsel tot gevolg en ‘eenvoudige’ mishandeling zoals een enkele klap. Het verschil is de ernst van het letsel dat door de mishandeling is veroorzaakt. Onze strafrechtadvocaten geven u inzicht in uw juridische positie en vertellen u of u beroep kunt doen op zelfverdediging of noodweerexces.

Openlijke geweldpleging

Er zijn twee grote verschillen tussen mishandeling en openlijke geweldpleging. Bij openlijke geweldpleging is sprake van een geweldsdelict dat zich voordoet op een plaats waar het voor publiek waarneembaar is. Ook is openlijke geweldpleging altijd ‘in vereniging’, wat inhoudt dat er altijd twee of meerdere daders bij openlijke geweldpleging betrokken zijn. Mishandeling hoeft niet per se aan deze twee vereisten te voldoen.

Vernieling

Een bijzonder geweldsdelict is vernieling, omdat vernieling gaat over geweld tegen goederen. Vaak is vernieling een minder ingrijpende verdenking waarvoor u niet in voorlopige hechtenis wordt genomen. U zult uitgenodigd worden voor een taakstrafzitting (TOM-zitting) met de officier van justitie om de zaak buiten de rechter om af te doen met een geldboete of strafbeschikking.

Inloopspreekuur

We geven u graag meer informatie over uw rechten als verdachte of slachtoffer van een gewelds- of levensdelict. U kunt ons bellen tijdens het telefonisch spreekuur: ook zonder afspraak. We staan elke woensdag tussen 16:00 en 19:00 uur voor u klaar bij juridische vragen of problemen.

Neem contact op met onze advocaat strafrecht