Home / Strafrecht

Wet Wapens en Munitie

Wapenbezit is in Nederland verboden. Naar aanleiding van de recente moorden en liquidaties waarbij wapens zijn gebruikt, wordt de roep om strengere straffen groter en inmiddels is een tendens waarneembaar dat rechters ook zwaarder straffen voor deze misdrijven. Volgens de Wet Wapens en munitie is het verboden wapens te bezitten en te gebruiken. In de wet is wel voorzien in een uitzondering voor (sport)schutters en jagers. Zij mogen een wapen gebruiken en bezitten indien zij hiervoor een vergunning hebben en zich houden aan de regels die in de Wet Wapens en munitie zijn gesteld. Als u geen vergunning heeft dan is het dus verboden een wapen te gebruiken of in het bezit te hebben.

Welke wapens zijn verboden?

In de Wet Wapens en munitie is bepaald welke wapens verboden zijn. Onder verboden wapens vallen onder andere pistolen, boksbeugels, stiletto’s, revolvers, geweren, werp- en vlindermessen, katapulten, handgranaten, militaire wapens, alarmpistolen, maar ook een spuitbus met pepperspray wordt bijvoorbeeld aangemerkt als een verboden wapen. Daarnaast is het strafbaar om een nepwapen te bezitten of te gebruiken. Nepwapens zijn te omschrijven als wapens die wat betreft de vorm en afmetingen sprekend lijken op echte wapens. Bij de beoordeling of het een nepwapen betreft is zoals vaak geacht wordt de kleur niet doorslaggevend, het gaat enkel om de vorm en de afmeting van het nepwapen, deze moet sprekend lijken op een echt wapen. Vaak zijn speelgoedwapens niet van echte wapens te onderscheiden en daarom ook verboden.

Overige categorieën

Het bezit en het gebruik van bijvoorbeeld kruisbogen, wapenstokken, zwaarden, harpoenen en enkele luchtdrukwapens is in Nederland voor meerderjarigen in principe niet verboden. Hier geldt wel weer een uitzondering op. Sommige gedragingen, waaronder het dragen of het zichtbaar hebben ervan op de openbare weg is wel verboden. U handelt in dat geval dus wel degelijk in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving omtrent verboden wapenbezit.
Voorwerpen die bij normaal gebruik niet zijn aan te merken als wapen, kunnen onder bepaalde omstandigheden wel worden aangemerkt als wapen. Een goed voorbeeld is een honkbalknuppel. In beginsel is het bezit van een honkbalknuppel niet strafbaar, maar wanneer u er iemand mee slaat kan het alsnog worden aangemerkt als wapen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een (keuken)mes. Ook het bezit van munitie os verboden in Nederland.

Ingewikkelde wetgeving

De wetgeving met betrekking tot verboden wapenbezit is complex, omdat de regelgeving is ondergebracht in verschillende besluiten. Het komt regelmatig voor dat de vraag of een bepaald voorwerp aan te merken is als een wapen onder de verboden wapens niet eenduidig kan worden beantwoord. Een specialist bij de politie, vaak een zogenoemde “taakaccenthouder”, zal die vraag moeten beantwoorden en zijn bevindingen op moeten nemen in een (deskundigen)rapport. Vaak blijkt dat de “taakaccenthouders” toch onvoldoende kennis van zaken hebben en dat de conclusie dat het een verboden wapen betreft eenvoudig klopt. Een ervaren strafrechtadvocaat van ons kantoor kan dat precies voor u uitzoeken, waardoor mogelijk een veroordeling achterwege blijft.

Straffen voor verboden wapenbezit

Zoals aangeven in de inleiding zijn de straffen voor verboden wapenbezit fors en wordt er door rechters steeds meer gehoor gegeven aan de oproep om zwaarder te straffen. Een gevangenisstraf voor het bezit of gebruik van een vuurwapen is dan ook eerder regel dan uitzondering. Een veroordeling voor verboden wapenbezit leidt daarnaast tot een strafblad. Een strafblad kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld een aanvraag voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), wat weer nadelige gevolgen kan hebben voor bijvoorbeeld uw werk. Een strafblad kan u ook krijgen als u een zogenaamde strafbeschikking ontvangt van de officier van justitie om een boete te betalen voor verboden wapenbezit. Het is raadzaam om ook in dat geval direct contact op te nemen met een ervaren strafrechtadvocaat van ons kantoor. Hij of zij kan u bijstaan en mogelijk een veroordeling voorkomen, zodat u geen strafblad krijgt of in ieder geval zorgen voor een zo laag mogelijke straf.

Over strafbeschikkingen vindt u hier meer informatie.

Wat kan onze strafrechtadvocaat doen?

Gelet op het feit dat verboden wapenbezit complexe materie is en er flinke straffen staan op het bezit of gebruik van een wapen, is het raadzaam een ervaren strafrecht advocaat in de arm te nemen wanneer u geconfronteerd wordt met een verdenking van verboden wapenbezit. De strafrechtadvocaten van ons kantoor hebben ervaring met de materie en zij kunnen voor u een vrijspraak of in ieder geval een zo laag mogelijke straf bepleiten. Neem gerust contact op met een van de strafrechtadvocaten van ons kantoor om de mogelijkheden van uw strafzaak te bespreken. Het eerste contact is altijd geheel gratis en vrijblijvend.

Neem contact op

Heeft u een juridische vraag of wilt u meer weten over ons advocatenkantoor? Neem contact op met Van Koutrik Advocaten in Amsterdam: