Over Van Koutrik Advocaten

Bij Van Koutrik Advocaten ontmoet u advocaten met veel ervaring en specialistische kennis die vandaag nog voor u klaarstaan. Ons kantoor is opgericht in 1995 en biedt u als cliënt, zowel de particulier als de ondernemer in het MKB, een gespecialiseerde en tegelijk omvangrijke advies- en procespraktijk. Wij ondersteunen u als particulier onder meer op het gebied van strafrecht, arbeidsrecht, personen- en familierecht, bestuurs- en huurrecht. Bent u ondernemer in het MKB, dan kunt u bij Van Koutrik advocaten terecht voor arbeidsrecht, contractenrecht, incasso’s en ondernemingsrecht. Met welke vraag u ook komt, u kunt rekenen op onze heldere, professionele en respectvolle benadering. Zodat u met een gerust hart uw juridische zaken aan ons kunt overlaten.

In verband met het coronavirus COVID-19 heeft van Koutrik Advocaten maatregelen getroffen. Een deel van onze medewerkers is thuis aan het werk. Uiteraard zijn al onze medewerkers via e-mail en telefoon goed bereikbaar. Zij beschikken over alle digitale faciliteiten die nodig zijn om onze cliënten optimaal van dienst te zijn. U kunt momenteel geen gebruik maken van het inloopspreekuur, ons kantoor in Amsterdam is alleen op afspraak geopend.

Inloopspreekuur

Heeft u een juridische vraag of probleem? U bent welkom op afspraak, momenteel kunt u geen gebruik maken van het inloopspreekuur in verband met het coronavirus COVID-19.

Stel uw vraag:

 

Van Koutrik Advocaten: advocatenkantoor in Amsterdam

  • Persoonlijk contact met specialisten
  • Arbeidsrecht, Familierecht, Strafrecht, Huurrecht en Ondernemingsrecht
  • Indien gewenst komen we vandaag nog in actie
  • Elke woensdag inloopspreekuur

Advocaat arbeidsrecht

Het arbeidsrecht bepaalt de betrekkingen tussen werkgever en werknemer. Dit is een belangrijk rechtsgebied, dat voortdurend in beweging is. Bij conflicten en dreigende conflicten staat de advocaat arbeidsrecht van Van Koutrik Advocaten zowel werkgevers als werknemers bij.

Samen met u werken we naar een duurzame oplossing van het arbeidsconflict toe. Als dit niet mogelijk is, zullen we uw belangen behartigen in de rechtbank. Wij staan u bij in de volgende zaken:

Advocaat familierecht

Het personen- en familierecht gaat over familie en familiebanden. Onze ervaren en gespecialiseerde advocaat familierecht helpt u bij alimentatiewijzigingen, echtscheiding en het regelen van de gevolgen van de beëindiging van het huwelijk of het samenwonen. Wij helpen u ook met de financiële gevolgen van een scheiding zoals alimentatie, de verdeling van de gemeenschap van goederen of  afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden en de fiscale aspecten daarvan. Ook spelen persoonlijke gevolgen als het gezag over minderjarige kinderen en een omgangsregeling voor de minderjarige kinderen vaak een grote rol.

Meestal is er een conflict tussen familieleden maar dat is niet altijd het geval. Bijvoorbeeld als u uw voornaam wilt wijzigen. daartoe moet u een verzoek indienen bij de rechtbank. Ook hierbij kunnen wij u bijstaan.

Advocaat strafrecht

Het strafrecht gaat over de vervolging en bestraffing van strafbare feiten, waaronder misdrijven en overtredingen, gepleegd door meerderjarigen of minderjarigen, of zelfs door bedrijven. We helpen zowel slachtoffers als verdachten in een strafzaak.

In sommige situaties krijgt de verdachte automatisch een advocaat strafrecht toegewezen, maar lang niet in alle gevallen. We helpen u onder andere bij:

Onze advocaten

René Jonen

Hans Bos

Bernhard Voogd

Hilje Plantenga

Monica Timmermans

Joost Veltheer

Manon Buiter

Contact

Heeft u een juridische vraag of wilt u een afspraak maken met een advocaat? Neem contact op met advocatenkantoor Van Koutrik Advocaten:

Van Koutrik Advocaten
Emmastraat 28
1075 HV Amsterdam
020 676 80 66
020 676 80 88

 receptie@vankoutrik.nl

Volg ons via
LinkedIn

Contractenrecht

Zakendoen bestaat uit contracten sluiten. Dat kunnen betrekkelijk simpele koopovereenkomsten zijn waarvan er dagelijks vele worden gesloten, tot ingewikkelde samenwerkingsovereenkomsten. In contracten kun je afspreken wat de partijen aan elkaar hebben, wat ze van elkaar verwachten en wat er gebeurt als een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt. Het is raadzaam afspraken duidelijk vast te leggen om problemen achteraf te voorkomen. Wij helpen u daarbij graag. Als geschillen zijn gerezen, kunnen we u natuurlijk ook bijstaan om die op te lossen.

Meer over contractenrecht

Huurrecht

Het huurrecht regelt de betrekkingen tussen verhuurder en huurder van bedrijfsruimte of woonruimte. De wet maakt onderscheid tussen verschillende soorten huurovereenkomsten. Afhankelijk van het feitelijke gebruik van de ruimte gelden totaal verschillende regels van bijvoorbeeld huurbescherming en huurprijsaanpassing. Omdat de meeste mensen niet weten welke regels in hun situatie van toepassing zijn, worden daar nodeloos veel fouten gemaakt met soms onherstelbare gevolgen. Wij helpen u graag uw positie juist te bepalen en te verstevigen.

Meer over huurrecht

Incasso

Natuurlijk betalen uw debiteuren over het algemeen goed. Maar wat als er een wanbetaler tussen zit of een debiteur die even een zetje nodig heeft? In de huidige kredietcrisis is dat niet ondenkbaar en hebben steeds meer bedrijven te maken met financiële problemen door betalingsachterstanden van hun debiteuren. Wij zorgen ervoor dat met gepaste maatregelen betaling wordt afgedwongen.

Meer over incassorecht

Bestuursrecht

Conflicten van burgers met de overheid of met instellingen die met openbaar gezag zijn bekleed, zoals gemeenten, ministeries, UWV of CBR, behoren tot het terrein van het bestuursrecht. Het kan zijn dat u een vergunning wordt geweigerd, of aan uw buurman juist een vergunning wordt verleend voor iets waar u last van heeft. Ook geschillen die een ambtenaar met zijn werkgever heeft over zijn rechtspositie of ontslag vallen onder het bestuursrecht.

Meer over bestuursrecht

TARIEVEN VAN ONZE ADVOCATEN IN AMSTERDAM

De advocaatkosten worden van tevoren met u besproken. Het honorarium is meestal gebaseerd op een uurtarief; dat tarief verschilt per advocaat en kan afhangen van de mate van specialisatie, complexiteit of urgentie van de zaak. Het is ook mogelijk een vast bedrag af te spreken. Over het honorarium kan een opslagpercentage voor kantoorkosten in rekening worden gebracht. Daarnaast worden in het geval van een procedure kosten aan u doorberekend als leges, griffierechten en deurwaarderskosten.

Indien u daarvoor in aanmerking komt, kunt u op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden bijgestaan. In dat geval worden de advocaatkosten voor u betaald en moet u een door de Raad voor Rechtsbijstand te bepalen eigen bijdrage betalen, waarvan de hoogte afhangt van uw inkomen en vermogen (spaargeld). Kosten van griffierecht komen wel voor uw rekening maar zijn beperkt. 
Meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org.

Neem contact op met advocatenkantoor Van Koutrik Advocaten

Heeft u een juridische vraag of wilt u een afspraak maken met een advocaat? Neem contact op met advocatenkantoor Van Koutrik Advocaten:

020 676 80 66
receptie@vankoutrik.nl

Stel uw vraag