FAQ items aan het laden...

Uit de praktijk

Home/Uit de praktijk

OZB als wapen tegen leegstand van winkels en kantoren?

Gemeenten in Noord-Holland zijn momenteel van plan het huurdersdeel van niet-woningen van de onroerendezaakbelasting (OZB) af te schaffen en dit deel op te tellen bij het deel van de eigenaar. Hierdoor menen gemeenten leegstand te voorkomen of te verminderen. In deze bijdrage beschrijf ik de feiten rondom de OZB vanwege de politieke commotie. Bevoegdheid voor lokale belasting Gemeenten kunnen OZB heffen, de Gemeentewet geeft hen daartoe de vereiste bevoegdheid. De bevoegdheid is begrensd door de wet in formele zin, de algemene beginselen van behoorlijk [...]

Boete mondkapjesplicht € 435 en een strafblad?

Op 1 december aanstaande wordt de Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen COVID-19 van kracht. Dit als wijziging op de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19. Hierin is alleen de verplichting voor het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer opgenomen. Nu heeft het kabinet het concept van de nieuwe Ministeriële regeling ter consultatie voorgelegd. Daarna debatteren de Eerste en Tweede Kamer over de regeling. De regeling kan worden gewijzigd naar aanleiding van de debatten. Het kabinet vindt het dragen van een mondkapje noodzakelijk, omdat het dragen van [...]

Steeds meer ontslagen door middel van een Vaststellingsovereenkomst

Drie manieren van ontslag Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2016 kent de wet ook de mogelijk om een werknemer te ontslaan met wederzijds goedvinden (artikel 7:670b BW). Daarnaast is er de mogelijkheid om via de kantonrechter of het UWV een ontslag te realiseren. Er wordt, juist ook in de coronatijd, veelvuldig gebruik gemaakt van een beëindiging met wederzijds goedvinden. Daarom leggen de arbeidsrechtadvocaten van Van Koutrik Advocaten u kort uit waar u op moet letten bij deze vorm [...]

Meerjarenplan Inspectie voor de leefomgeving 20-24: lees hier de gevolgen voor de afvalbranche

Op 17 september jl. heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het meerjarenplan gepresenteerd voor de periode 2020-2024 tezamen met de risicoanalyse en elf toezichtprogramma’s. Het ILT is verantwoordelijk voor de naleving en handhaving van de haar toegewezen domeinen. Dit zijn: scheepvaart, rail-en wegvervoer, luchtvaart, woningcoöperaties, water, stoffen en producten en afvalbedrijven en industrie. In het vorige meerjarenplan lagen de prioriteiten van de opsporing door het ILT bij afval en gevaarlijke stoffen. Met name de inzameling en verwerking van bedrijfsafval kreeg in 2016 prioriteit. [...]

Praktische hulp voor kinderen bij een (vecht)scheiding

De organisatie Villa Pinedo biedt ouders maar ook vooral jongeren op hun site veel informatie en praktische hulp aan tijdens en na een vechtscheiding. Jongeren kunnen op deze site chatten met andere kinderen van ouders die ook in een vechtscheiding zijn verwikkeld of gewoon appen met een buddy. Er zijn voorbeelden van brieven die kinderen schrijven aan de rechter tijdens een procedure of verhalen over hoe het is om ineens met een stiefouder te maken te krijgen. Voor ouders is er een forum van [...]

Zwaardere straf bij roekeloos rijgedrag

Vanaf 1 januari 2020 zijn er zwaardere straffen voor roekeloosheid in het verkeer. Roekeloosheid een begrip uit de Wegenverkeerswet. De nieuwe wet noemt specifiek twaalf roekeloze gedragingen. De wijziging betekent dat bij een verkeersongeval met dodelijke afloop of ernstig letsel een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar kan worden opgelegd. In dit artikel leg ik uit wat artikel 5a Wegenverkeerswet 1994 in de praktijk betekent. Waarom een nieuwe wet? De regering heeft de wet ingevoerd, omdat roekeloos rijgedrag met ernstige gevolgen zoals ernstig letsel of [...]

Spugen in gezicht agent geen mishandeling; wel belediging

Spugen is vies en niet netjes is ons geleerd door onze ouders, maar spugen kan strafrechtelijk behalve als belediging ook als een mishandeling worden opgevat. Niet zo heel lang geleden bepaalde de rechter nog dat het criterium “elke (hevig) onlust opwekkende gewaarwording in of aan het lichaam”, zoals voor het eerst in 1929 geformuleerd door de Hoge Raad, nog steeds het doorslaggevende criterium is. In die uitspraak besliste de Hoge Raad dat iemand in het koude water van een kanaal duwen aan dat criterium voldeed. In [...]

Re-integratie bij arbeidsongeschiktheid – rechten en plichten

Uw werknemer wordt ziek en het blijkt meer dan zomaar een griepje te zijn. Als een werknemer voor langere tijd arbeidsongeschikt wordt, ontstaan voor zowel werkgever als werknemer verplichtingen en moet de re-integratie opgestart worden. Dat is een ingewikkeld proces. Een wijdverbreide misvatting over de begrippen ziek en arbeidsongeschiktheid is dat dit hetzelfde zou zijn. Dat is niet zo. Een werknemer kan ziek zijn of klachten hebben en toch arbeidsgeschikt zijn. Iemand met een gebroken been kan nog wel op kantoor werken maar niet [...]

De statutair-directeur; ontslag en aansprakelijkheid

De statutair-directeur is bestuurder van een vennootschap. Zijn positie is aansprekend, maar er zijn aspecten die de statutair-directeur goed voor ogen moet houden. Benoeming en ontslag De statutair -directeur wordt benoemd door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) of door de Raad van Commissarissen (RvC). Naast bestuurder is de statutair-directeur ook werknemer van de vennootschap. De AvA of de RvC is bevoegd om de statutair-directeur te ontslaan zonder dat daar een preventieve toets door het UWV of de kantonrechter voor nodig is. Dat maakt [...]

Ontslag vanwege seksuele intimidatie

De '#me too’ discussie is ook de rechtspraak niet voorbij gegaan. Seksuele intimidatie op het werk is vaak lastig te bewijzen. In die zaken waarin rechters daar wel van overtuigd zijn, eindigt meestal de arbeidsovereenkomst, waarbij ook een ontslag op staande voet wordt aanvaard. Recentelijk heeft de rechtbank Den Haag de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden vanwege zijn handelen na een kerstdiner. De man en een vrouwelijke collega (stagiaire) waren met een aantal andere collega’s nog naar een café gegaan. Omdat treinen niet meer [...]

Ga naar de bovenkant