FAQ items aan het laden...

Uit de praktijk

Verzoek om ondertoezichtstelling afgewezen

Moeder zonder woonruimte en dochter zonder school Deze schrijnende zaak betrof een moeder van twee kinderen. Zij woonde in Amsterdam en kwam door ongelukkige omstandigheden zonder woning te zitten. Omdat zij in Limburg meteen woonruimte en werk kon vinden, verhuisde zij in het belang van kinderen. De belangrijkste problemen leken opgelost maar de ellende begon toen de moeder voor haar oudste dochter (destijds 13 jaar) geen middelbare school kon vinden omdat dit meisje een half jaar les was misgelopen. School na school wees [...]

Veilig Thuis melding, wat nu?

Regelmatig nemen cliënten contact met de familierecht specialisten van Van Koutrik op met de vraag wat hun rechten zijn als er een melding is gedaan bij Veilig Thuis en er zijn kinderen betrokken. De medewerkers van Veilig Thuis willen dan op huisbezoek komen en met de familieleden spreken. Vaak willen zij echter ook met nog jonge kinderen alleen spreken. Moet ik dat toestaan, mogen zij dit doen, mag Veilig Thuis informatie opvragen bij de school, zijn dan de veelvuldig gestelde vragen. In dit [...]

(Half)zus heeft recht op omgang met haar broertje

Een echtscheiding of beëindiging van een relatie kan als gevolg hebben dat grootouders hun kleinkinderen niet meer mogen zien. Vaak wordt daarbij ook het contact tussen een broer of zus en een minderjarig kind verbroken. Regelmatig is sprake van een situatie waarbij één van de ouders het contact tussen kind en de andere ouder weigert. De andere familieleden worden tegen hun zin in betrokken bij het conflict tussen de ouders. Heeft de grootouder of een ander familielid in deze situatie een zelfstandig recht [...]

De avondklok, wat nu?

Vandaag gaat in heel Nederland de avondklok in. De avondklok geldt van 21.00 uur tot 04.30 uur tot 10 februari aanstaande. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. In deze bijdrage leg ik uit en licht ik toe ik wat de regels inhouden, voor wie ze gelden en wat de uitzonderingen zijn. Wat zijn de regels? Het is verboden om tijdens de avondklok buiten te zijn. Onder buiten zijn, valt op straat zijn (buiten uw eigen tuin) en in uw [...]

OZB als wapen tegen leegstand van winkels en kantoren?

Gemeenten in Noord-Holland zijn momenteel van plan het huurdersdeel van niet-woningen van de onroerendezaakbelasting (OZB) af te schaffen en dit deel op te tellen bij het deel van de eigenaar. Hierdoor menen gemeenten leegstand te voorkomen of te verminderen. In deze bijdrage beschrijf ik de feiten rondom de OZB vanwege de politieke commotie. Bevoegdheid voor lokale belasting Gemeenten kunnen OZB heffen, de Gemeentewet geeft hen daartoe de vereiste bevoegdheid. De bevoegdheid is begrensd door de wet in formele zin, de algemene beginselen van behoorlijk [...]

Boete mondkapjesplicht € 435 en een strafblad?

Op 1 december aanstaande wordt de Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen COVID-19 van kracht. Dit als wijziging op de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19. Hierin is alleen de verplichting voor het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer opgenomen. Nu heeft het kabinet het concept van de nieuwe Ministeriële regeling ter consultatie voorgelegd. Daarna debatteren de Eerste en Tweede Kamer over de regeling. De regeling kan worden gewijzigd naar aanleiding van de debatten. Het kabinet vindt het dragen van een mondkapje noodzakelijk, omdat het dragen van [...]

Steeds meer ontslagen door middel van een Vaststellingsovereenkomst

Drie manieren van ontslag Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2016 kent de wet ook de mogelijk om een werknemer te ontslaan met wederzijds goedvinden (artikel 7:670b BW). Daarnaast is er de mogelijkheid om via de kantonrechter of het UWV een ontslag te realiseren. Er wordt, juist ook in de coronatijd, veelvuldig gebruik gemaakt van een beëindiging met wederzijds goedvinden. Daarom leggen de arbeidsrechtadvocaten van Van Koutrik Advocaten u kort uit waar u op moet letten bij deze vorm [...]

Meerjarenplan Inspectie voor de leefomgeving 20-24: lees hier de gevolgen voor de afvalbranche

Op 17 september jl. heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het meerjarenplan gepresenteerd voor de periode 2020-2024 tezamen met de risicoanalyse en elf toezichtprogramma’s. Het ILT is verantwoordelijk voor de naleving en handhaving van de haar toegewezen domeinen. Dit zijn: scheepvaart, rail-en wegvervoer, luchtvaart, woningcoöperaties, water, stoffen en producten en afvalbedrijven en industrie. In het vorige meerjarenplan lagen de prioriteiten van de opsporing door het ILT bij afval en gevaarlijke stoffen. Met name de inzameling en verwerking van bedrijfsafval kreeg in 2016 prioriteit. [...]

Praktische hulp voor kinderen bij een (vecht)scheiding

De organisatie Villa Pinedo biedt ouders maar ook vooral jongeren op hun site veel informatie en praktische hulp aan tijdens en na een vechtscheiding. Jongeren kunnen op deze site chatten met andere kinderen van ouders die ook in een vechtscheiding zijn verwikkeld of gewoon appen met een buddy. Er zijn voorbeelden van brieven die kinderen schrijven aan de rechter tijdens een procedure of verhalen over hoe het is om ineens met een stiefouder te maken te krijgen. Voor ouders is er een forum van [...]

Spugen in gezicht agent geen mishandeling; wel belediging

Spugen is vies en niet netjes is ons geleerd door onze ouders, maar spugen kan strafrechtelijk behalve als belediging ook als een mishandeling worden opgevat. Niet zo heel lang geleden bepaalde de rechter nog dat het criterium “elke (hevig) onlust opwekkende gewaarwording in of aan het lichaam”, zoals voor het eerst in 1929 geformuleerd door de Hoge Raad, nog steeds het doorslaggevende criterium is. In die uitspraak besliste de Hoge Raad dat iemand in het koude water van een kanaal duwen aan dat criterium voldeed. In [...]

Ga naar de bovenkant