Tarieven

Het honorarium van onze advocaten is gebaseerd op een uurtarief; dat tarief verschilt per advocaat en kan afhangen van de mate van specialisatie, de ingewikkeldheid of de duur van de zaak. Over het honorarium kan een opslagpercentage voor kantoorkosten in rekening worden gebracht. Daarnaast worden kosten aan u doorberekend als leges, griffierechten en deurwaarderskosten. In ieder geval worden de advocaatkosten van tevoren uitvoerig met u besproken. Veel van onze specialisten werken ook met een vaste prijsafspraak. Dan weet u van te voren wat u maximaal betaalt voor een zaak.

Indien u daarvoor in aanmerking komt, kunnen wij u op basis van gefinancierde rechtsbijstand bijstaan. In dat geval geeft de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging af en moet u een eigen bijdrage betalen variërend van € 152,- tot € 819,- afhankelijk van uw inkomen en/of vermogen. In het geval van een procedure betaalt u een verlaagd griffierecht indien een toevoeging is verleend.
Meer informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org.

Lees ook onze Algemene Voorwaarden.