Home / Strafrecht

Advocaat opiumzaken

Of het nou gaat om drugsbezit tijdens een festival of grootschalige hennepteelt: onze advocaat strafrecht is gespecialiseerd in alle opiumdelicten en weet precies hoe het Nederlandse gedoogbeleid in elkaar steekt. Hierdoor zijn de advocaten van Van Koutrik Advocaten in Amsterdam in staat om u optimaal bij te staan in strafzaken over drugsdelicten. De Opiumwet stelt de volgende handelingen strafbaar:

Het telen, bereiden, bewerken, verwerken, importeren, exporteren, verkopen, vervoeren, afleveren en bezitten van drugs is verboden. De straffen bij drugsdelicten variëren van geldboetes tot hoge gevangenisstraffen. Ook voorbereidingshandelingen en bevorderingshandelingen zijn strafbaar.

Wat zijn mijn rechten en plichten bij drugsdelicten?

Als u bent aangehouden voor een drugsdelict door de politie, heeft u bepaalde rechten en plichten. De politie moet u wijzen op uw rechten en is verplicht om aan te geven of u verdachte bent. Ook slachtoffers hebben rechten bij een drugsdelict. Hieronder leest u meer over de rechten van slachtoffers en verdachten.

Ik ben slachtoffer

Als slachtoffer heeft u het recht om zich te voegen in een strafzaak. U dient dan wel schade te hebben geleden ten gevolge van het drugsdelict dat is gepleegd.

Door u in een strafrechtelijke procedure te voegen, heeft u recht op spreekrecht. Tijdens de zitting mag u spreken of een schriftelijke verklaring voorlezen.

Ik ben verdachte

U heeft altijd recht op een advocaat bij een drugsdelict. Voor het allereerste verhoor mag u een strafrechtadvocaat raadplegen. Als u geen advocaat heeft, wordt deze toegewezen. In de tussentijd mag u wachten op de advocaat strafrecht voor u iets tegen de politie zegt. Ook kunt u beroep doen op uw zwijgrecht. U hoeft nooit een verklaring af te leggen tegen de politie, als u dit niet wenst.

Tarieven en gefinancierde rechtshulp

De tarieven van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaat variëren van € 175,- tot € 225,-. Het uurtarief varieert per advocaat en hangt mede af van de ernst en complexiteit van het drugsdelict. We geven u tijdens een gratis oriënterend gesprek graag meer informatie over de tarieven van onze strafrechtadvocaten. Neem contact op of kom langs tijdens ons wekelijkse inloopspreekuur. Om in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand moet uw inkomen en vermogen binnen de daarvoor gestelde wettelijke grenzen vallen en is de aard van de strafzaak van belang. De minderjarige verdachte heeft altijd recht op gefinancierde rechtsbijstand. De meeste strafzaken in het volwassenenstrafrecht bij de kantonrechter komen niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Bij gefinancierde rechtsbijstand betaalt u zelf een eigen bijdrage voor de advocaatkosten. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw eigen inkomen. Zie voor de actuele gegevens de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Wat zijn harddrugs en softdrugs?

De Opiumwet maakt onderscheid tussen softdrugs (lijst I) en harddrugs (Lijst II). De overheid stelt dat harddrugs verdovende middelen zijn die een onaanvaardbaar risico vormen voor de gezondheid en erg verslavend zijn. Bij softdrugs worden de veiligheids- en gezondheidsrisico’s minder erg geacht.

Harddrugs

 • Cocaïne
 • XTC
 • GHB
 • Heroïne
 • LSD
 • Opium
 • Speed
 • MDMA
 • Morfine
 • 4-FA (4-FMP)

Bekijk de lijst harddrugs op rijksoverheid.nl

Softdrugs

 • Hennep
 • Hasj
 • Fenazepam
 • Qat
 • Paddo’s
 • Oxazepam

Bekijk de lijst softdrugs op rijksoverheid.nl

Drugsbezit

U bent strafbaar als u softdrugs of harddrugs bezit. Het gebruiken van drugs wordt niet strafbaar gesteld in de Opiumwet. Daarnaast kunnen gemeentes  drugsgebruik in bepaalde gebieden wel strafbaar stellen om drugsoverlast te voorkomen. Dit stelt gemeentes in staat om u aan te houden als u op een bepaalde plek bijvoorbeeld een joint rookt.

Ook het bezitten van kleine hoeveelheden drugs is verboden, maar justitie en politie richten zich vooral op het opsporen van grotere hoeveelheden drugs. Daarom wordt u niet vervolgd als u een kleine hoeveelheid softdrugs bezit. De wet gaat er vanuit dat deze drugs voor eigen gebruik zijn bedoeld. Als u afstand doet van de softdrugs na ontdekking door de politie, wordt u niet vervolgd. Bij grotere hoeveelheden drugs kunt u een dagvaarding ontvangen en komt de zaak voor de rechter. Het OM zal onderzoeken of het om drugshandel gaat.

Maximaal toegestane hoeveelheid drugs

Type drugs Hoeveelheid
Hasj of cannabis 5 gram
Heroïne 0,5 gram
Cocaïne 0,5 gram
XTC 1 pil
Hennepteelt 5 planten

Drugssmokkel

U bent strafbaar als u softdrugs en harddrugs binnen- of buiten het grondgebied van Nederland brengt. De straffen die voor drugssmokkel worden gegeven, variëren sterk. Bij een veroordeling kijkt de rechter naar de hoeveelheid drugs, uitspraken in soortgelijke zaken, de maximale straf en de situatie en omstandigheden van de verdachte. Door onze ruime ervaring in druggerelateerde strafzaken zijn we in staat om een reële strafinschatting te maken.

Hennepteelt

Justitie en politie treden steeds harder op tegen mensen die hennep telen. De straf wordt vaak bepaald op basis van het aantal planten dat is aangetroffen door opsporingsambtenaren. Bij het bepalen van de straf kijkt de rechter ook naar eerdere veroordelingen wegens drugsdelicten. Vooral bij het bedrijfsmatig telen van hennep wordt zwaar gestraft. Het Openbaar Ministerie kijkt bij het vaststellen van bedrijfsmatige hennepteelt naar:

 • De hoeveelheid planten
 • De mate van professionaliteit
 • Het doel van de hennepteelt

Bij een eerste veroordeling voor het telen van minder dan 100 planten wordt de straf meestal met een geldboete van maximaal € 1.000,- afgedaan. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Drugshandel

Drugshandel omvat het telen, bereiden, verwerken, verkopen, afleveren en verstrekken van softdrugs en harddrugs. Verkoop van softdrugs door coffeeshops wordt wel door de overheid gedoogd. Bij het bepalen van de strafmaat wordt een puntensysteem gebruikt. De uiteindelijke straf kan in bepaalde situaties hoger of lager uitvallen:

 • 2e veroordeling: 50% hogere straf
 • 3e veroordeling of vaker: 100% hogere straf
 • Verstoring van openbare orde: 75% hogere straf
 • Medeplichtigheid of poging tot drugshandel: 33% lagere straf

Inloopspreekuur

Graag geven we u meer informatie over uw rechten en plichten bij drugsdelicten tijdens een gratis oriënterend gesprek. U kunt ons bellen tijdens het telefonisch spreekuur: ook zonder afspraak. Elke woensdag tussen 16:00 en 19:00 uur staan onze strafrechtadvocaten voor u klaar om uw situatie en juridische vragen te bespreken.

Neem contact op met onze advocaat strafrecht