Joost Veltheer

In 1992 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 1995 werkzaam als advocaat. Ik procedeer en adviseer op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht, ondernemingsrecht (MKB) en vastgoedrecht, waaronder huur en verhuur van bedrijfsruimte, koop en verkoop van onroerende zaken en VVE-geschillen.

Daarnaast verleen ik rechtsbijstand op het gebied van algemeen verbintenisrechtelijke kwesties, zoals algemene voorwaarden, wanprestatie, onrechtmatige daad, beslaglegging en incasso’s. Ook het adviseren en verdedigen van cliënten in strafzaken, waaronder economische strafzaken, behoort tot mijn specifieke expertise.