Spugen is vies en niet netjes is ons geleerd door onze ouders, maar spugen kan strafrechtelijk behalve als belediging ook als een mishandeling worden opgevat. Niet zo heel lang geleden bepaalde de rechter nog dat het criterium “elke (hevig) onlust opwekkende gewaarwording in of aan het lichaam”, zoals voor het eerst in 1929 geformuleerd door de Hoge Raad, nog steeds het doorslaggevende criterium is. In die uitspraak besliste de Hoge Raad dat iemand in het koude water van een kanaal duwen aan dat criterium voldeed. In wat moderner taalgebruik is het genoemde criterium op te vatten als “een zeer onaangename fysieke ervaring” voor het slachtoffer.

In het geval waarbij een buschauffeur op korte afstand vol in het gezicht werd gespuugd, terwijl hij geen kant op kon, oordeelde de rechter al eens dat de intentie van degene die spuugt niet beslissend is voor het antwoord op de vraag of een gedraging als mishandeling te beschouwen is, maar dat de ervaring van degene die bespuugd wordt bepalend is.

In een recente uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2017:7665 waarin een verdachte door Bernhard Voogd van ons kantoor werd bijgestaan, overwoog de meervoudige kamer van de Amsterdamse rechtbank dat onder omstandigheden het bespuugd worden een zeer onaangename fysieke ervaring kan zijn, maar dat de vraag of dat in een concreet geval voor degene die bespuugd is ook daadwerkelijk het geval is geweest, toch uit het door de Officier van Justitie bij de rechtbank aangedragen bewijs moet kunnen worden afgeleid.
Dat bleek in die zaak, zoals ook bepleit door de advocaat van ons kantoor, niet het geval te zijn. In die zaak verklaarde de aangever namelijk over de directe gevolgen voor hem: “ Ik voelde mij smerig hierdoor”. De rechtbank overwoog dat van enig fysiek gevolg, in termen van de Hoge Raad in 1929 “min of meer hevige onlust veroorzakende gewaarwordingen in of aan het lichaam” uit de het betreffende bewijs (de verklaring van de aangever) niets bleek en oordeelde dat de verdachte van de ten laste gelegde mishandeling werd vrijgesproken. Het resultaat hangt soms af van de nuances die de advocaat weet bloot te leggen in een strafzaak, ook als het zo op het eerste gezicht om bestendige rechtspraak gaat waar de Officier van Justitie zich klakkeloos op beroept.

Voor meer vragen als u wordt verdacht van belediging of mishandeling kunt u contact opnemen met de strafrecht advocaten van Van Koutrik. Bekijk de uitspraak van de rechter dat het spugen in dit geval geen mishandeling was met deze link naar rechtspraak.nl