Meerjarenplan Inspectie voor de leefomgeving 20-24: lees hier de gevolgen voor de afvalbranche

Op 17 september jl. heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het meerjarenplan gepresenteerd voor de periode 2020-2024 tezamen met de risicoanalyse en elf toezichtprogramma’s. Het ILT is verantwoordelijk voor de naleving en handhaving van de haar toegewezen domeinen. Dit zijn: scheepvaart, rail-en wegvervoer, luchtvaart, woningcoöperaties, water, stoffen en producten en afvalbedrijven en industrie. In het vorige meerjarenplan lagen de prioriteiten van de opsporing door het ILT bij afval en gevaarlijke stoffen. Met name de inzameling en verwerking van bedrijfsafval kreeg in 2016 prioriteit. [...]