FAQ items aan het laden...

Uit de praktijk – Arbeidsrecht

Steeds meer ontslagen door middel van een Vaststellingsovereenkomst

Drie manieren van ontslag Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2016 kent de wet ook de mogelijk om een werknemer te ontslaan met wederzijds goedvinden (artikel 7:670b BW). Daarnaast is er de mogelijkheid om via de kantonrechter of het UWV een ontslag te realiseren. Er wordt, juist ook in de coronatijd, veelvuldig gebruik gemaakt van een beëindiging met wederzijds goedvinden. Daarom leggen de arbeidsrechtadvocaten van Van Koutrik Advocaten u kort uit waar u op moet letten bij deze vorm [...]

Re-integratie bij arbeidsongeschiktheid – rechten en plichten

Uw werknemer wordt ziek en het blijkt meer dan zomaar een griepje te zijn. Als een werknemer voor langere tijd arbeidsongeschikt wordt, ontstaan voor zowel werkgever als werknemer verplichtingen en moet de re-integratie opgestart worden. Dat is een ingewikkeld proces. Een wijdverbreide misvatting over de begrippen ziek en arbeidsongeschiktheid is dat dit hetzelfde zou zijn. Dat is niet zo. Een werknemer kan ziek zijn of klachten hebben en toch arbeidsgeschikt zijn. Iemand met een gebroken been kan nog wel op kantoor werken maar niet [...]

De statutair-directeur; ontslag en aansprakelijkheid

De statutair-directeur is bestuurder van een vennootschap. Zijn positie is aansprekend, maar er zijn aspecten die de statutair-directeur goed voor ogen moet houden. Benoeming en ontslag De statutair -directeur wordt benoemd door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) of door de Raad van Commissarissen (RvC). Naast bestuurder is de statutair-directeur ook werknemer van de vennootschap. De AvA of de RvC is bevoegd om de statutair-directeur te ontslaan zonder dat daar een preventieve toets door het UWV of de kantonrechter voor nodig is. Dat maakt [...]

Ontslag vanwege seksuele intimidatie

De '#me too’ discussie is ook de rechtspraak niet voorbij gegaan. Seksuele intimidatie op het werk is vaak lastig te bewijzen. In die zaken waarin rechters daar wel van overtuigd zijn, eindigt meestal de arbeidsovereenkomst, waarbij ook een ontslag op staande voet wordt aanvaard. Recentelijk heeft de rechtbank Den Haag de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden vanwege zijn handelen na een kerstdiner. De man en een vrouwelijke collega (stagiaire) waren met een aantal andere collega’s nog naar een café gegaan. Omdat treinen niet meer [...]

Ga naar de bovenkant