Echtscheiding

Een aanstaande echtscheiding veroorzaakt grote persoonlijke en financiële onzekerheid. Veel aspecten van het familierecht komen tijdens een echtscheiding bij elkaar. Voor partners en kinderen is een echtscheiding een van de meest ingrijpende ervaringen met grote emotionele en financiële gevolgen. Een periode waarin tientallen kleine en grote zaken moeten worden geregeld. Wie mag tijdelijk in het huis blijven en wat doen we daarna met ons huis? Waar gaan de kinderen wonen? Welke afspraken maken we over alimentatie? En de kosten voor de kinderen? Verdeling van het spaargeld, schulden, de inboedel en het pensioen.

Wat de advocaten van Van Koutrik bieden

Overzicht en een professioneel advies is tijdens een echtscheiding heel belangrijk. Van Koutrik Advocaten beschikt over zeer ervaren en gespecialiseerde advocaten op het gebied van familierecht. Door jarenlange ervaring met veelal ingewikkelde echtscheidingen zorgen ervoor dat wij u overzicht en duidelijkheid kunnen bieden in een verwarrende periode. Soms zijn oplossingen die voor beiden aanvaardbaar zijn niet binnen handbereik. Wij geven u die informatie die u nodig heeft om een weloverwogen beslissing te nemen en in een begrijpelijke, duidelijke taal. De te nemen stappen doen wij steeds in nauw overleg met u. Zo nodig schakelen wij een kantoorgenoot/specialist op andere rechtsgebieden in. Zo werken wij nauw samen met een fiscaal jurist en belastingadviseur mr. Johan Haanstra die al vele malen berekeningen maakte om de scheiding zo fiscaal aantrekkelijk mogelijk te regelen. Een soms ten onrechte onderbelicht punt van aandacht.

Wij onderscheiden ons van andere familierecht advocaten door net even verder te denken daar waar een andere advocaat geen mogelijkheden meer ziet. Creatieve financiële of persoonlijke oplossingen zijn voor ons dagelijkse kost. Wij blijven echter wel kritisch en zullen u wijzen op knelpunten waar u mogelijk zelf nog niet aan had gedacht. Soms kan daarmee een eindeloos slepende vechtscheiding worden voorkomen. Als het er echter op aan komt durven wij snel te schakelen ook als dat betekent dat wij onmiddellijk een procedure namens u starten.

Ik wil scheiden

Een advocaat moet een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank, dit kunt u niet zelf doen. Dit is een ‘verzoekschrift echtscheiding’. Indien het u lukt om afspraken te maken over de woning, de kinderen en andere belangrijke zaken kunnen wij met het verzoekschrift een echtscheidingsconvenant indienen. Wanneer u minderjarige kinderen heeft, moet u een ouderschapsplan aan het verzoek toevoegen.

Een echtscheiding kunnen wij op twee verschillende manier aanvragen.

  1. Een gemeenschappelijk verzoek (samen met uw ex-partner)
    Als u samen met uw ex-partner afspraken heeft kunnen maken (bijvoorbeeld via mediation), dan kunt u samen één advocaat inschakelen. Uw advocaat vraagt dan een echtscheiding aan op ‘gemeenschappelijk verzoek’.
  2. Een eenzijdig verzoekschrift (op eigen verzoek)
    Wanneer uw ex-partner het niet eens is met de echtscheiding of wanneer u geen afspraken heeft kunnen maken, dan kan uw advocaat op uw eigen verzoek een echtscheiding aanvragen. In dat geval heeft u vaak allebei een eigen advocaat ingeschakeld en betaalt u ieder uw eigen proceskosten.

Na indiening van het verzoekschrift krijgt de andere partij een termijn van vier weken om een verweerschrift in te dienen.

Wie kan in de echtelijke woning blijven?

Een scheiding heeft ingrijpende gevolgen voor de de woonsituatie van partners en hun kinderen. De gezamenlijke koopwoning moet misschien wel worden verkocht of aan één van u beiden worden toegedeeld. Bij een huurwoning moet worden beslist wie de huur kan voortzetten. De vraag is dan wie van u beiden het grootste belang heeft om in de woning te mogen blijven wonen. Dat is vaak een lastige zaak waarover uiteindelijk niet zelden een rechter de knoop moet doorhakken.

Wat gebeurt er met de huurwoning?

Wanneer u bent getrouwd en beiden uw gewone verblijfplaats in de huurwoning heeft, dan is naast de hoofdhuurder de andere echtgenoot van rechtswege medehuurder. Dit volgt uit de wet op grond van artikel 7:266 BW. Voor geregistreerde partners geldt hetzelfde. Als een van beiden de huur wenst te beëindigen wordt de medehuurder van rechtswege de hoofdhuurder. De verhuurder kan hier niets tegen inbrengen.

Bij een ‘gewoon’ ongehuwd samenwonen kan er ook sprake zijn van medehuurderschap. Dit ontstaat echter pas indien men aantoonbaar twee jaar lang heeft samengewoond en een gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd. Als je binnen deze twee jaar uit elkaar gaat, dan kan het dus mogelijk zijn dat de verhuurder ontruiming van de woning vordert tegen degene die nog geen medehuurder was geworden. De hoofdhuurder is dan de enige die rechten heeft de woning te blijven bewonen na het uit elkaar gaan. Als u samen kinderen heeft is dat helaas niet anders.

Belangrijk: u kunt pas uit de woning worden gezet als de verhuurder een rechterlijke uitspraak (vonnis) heeft. Een brief waarin u hiertoe bent aangemaand is daarvoor onvoldoende. Als u deze brief heeft ontvangen, kunt u het beste een advocaat raadplegen om te overleggen of u wel of geen recht heeft om in de woning te blijven. Daarmee voorkomt u mogelijk aanzienlijke kosten.

Wat gebeurt er met het opgebouwde pensioen?

In de wet is geregeld dat ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk (of geregistreerd partnerschap), wordt verdeeld tussen beide partners. Daarbij maakt het niet uit of u getrouwd bent in gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt. Beide partners hebben ieder recht op de helft van het pensioen van de ander. De standaardregeling is dat het daarbij gaat om om het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. U kunt in een echtscheidingsconvenant of bij huwelijkse voorwaarden afzien van deze pensioenverevening. Ook kunt u afwijken van de hoofdregel door een verdeling af te spreken die korter is dan de pensioenopbouw tijdens het huwelijk of juist af te spreken dat pensioenopbouw van vóór het huwelijk ook wordt verdeeld.

Bij verevening moet u het recht op uitbetaling zelf regelen door de betrokken pensioenuitvoerder(s) met een formulier te informeren. Bovendien kunt u niet zelf kiezen wat de pensioeningangsdatum wordt. Dat kan bij partners met een groot leeftijdsverschil een probleem worden. U krijgt als het ware een voorwaardelijk recht op een deel van het ouderdomspensioen dat komt te vervallen of stopt als de verdelingsplichtige partner eerst komt te overlijden.

Voor deze nadelen is in de huidige wet een oplossing. Ex-partners hebben de mogelijkheid om te kiezen voor een andere manier dan de gewone verevening. Die andere manier heet conversie. Bij conversie wordt de pensioenband tussen de ex-partners definitief verbroken. De ex-partner ontvangt bij conversie een geheel eigen aanspraak op het deel van het ouderdomspensioen. Hij of zij kan dan zelf de ingangsdatum bepalen, los van de pensioendatum van de ander. belangrijk verschil is echter ook dat als de verdelingsplichtige partner eerst komt te overlijden, de andere partner na conversie recht houdt op het geconverteerde deel van het ouderdomspensioen. Er is een nieuwe wet in de maak waarbij de belangrijkste verandering is dat conversie van het pensioen het uitgangspunt wordt. Deze wet wordt waarschijnlijk pas in 2022 ingevoerd. Laat u daarom bij een echtscheiding informeren over de gevolgen voor het pensioen door de familierecht specialisten van Van Koutrik advocaten.

Een tijdelijke regeling tijdens de echtscheiding: voorlopige voorziening

Bij een aanstaande echtscheiding zijn er vaak onderwerpen waarop direct een beslissing moet worden genomen. Bijvoorbeeld wie gedurende de echtscheidingsprocedure in de echtelijke woning kan blijven. Of de rechter neemt tijdelijke maatregelen zoals het vaststellen van een voorlopige bijdrage in de kosten voor de vaste lasten of de kosten van de kinderen. Kortom, er moet soms een aantal zaken geregeld worden die niet kunnen wachten op de eindbeslissing in de echtscheidingsprocedure. Een echtscheidingsprocedure waarbij partijen zeer uiteenlopende belangen en conflicten hebben kan enkele maanden en zelfs een jaar duren. Wanneer het u niet lukt om tijdelijke afspraken te maken met uw ex-partner, kunt u via een advocaat een voorlopige voorziening bij de rechter aanvragen. Dat is een tijdelijke beslissing die geldig is voor de verdere duur van de echtscheidingsprocedure. Een beslissing bij voorlopige voorziening is daarom niet definitief. Uiteindelijk wordt er pas definitief geoordeeld in de echtscheidingsprocedure.

De organisatie Villa Pinedo biedt ouders maar ook vooral jongeren veel informatie en praktische hulp aan tijdens en na een echtscheiding. Jongeren kunnen op deze site chatten met andere kinderen in dezelfde situatie of op appen met een buddy. Voor ouders is er veel informatie over hoe het voor hun kinderen voelt om onderdeel uit te maken van een vechtscheiding. Een aanrader in lastige tijden!