Arbeidsconflicten

Bij arbeidsconflicten lopen de emoties vaak hoog op: ruzie op het werk of een aanvaring met een collega of leidinggevende maken het onmogelijk om te werken, waardoor de werknemer zich vaak langdurig ziek meldt. Vaak wordt het arbeidsconflict hierdoor alleen maar vergroot. Zowel de werkgever als werknemer heeft er baat bij om het arbeidsconflict op te lossen: het is voor de werkgever lastig om een werknemer tijdens ziekte te ontslaan. Ook de werknemer heeft er belang bij dat de relatie wordt hersteld, zodat hij zijn carrière kan voortzetten. Het is noodzakelijk om escalatie te voorkomen en mediation kan worden ingezet.

Conflicten op de werkvloer ontstaan door allerhande redenen. Een discussie over het loon of de arbeidsvoorwaarden, over de beoordeling en het functioneren, ruzie met een collega of een verschil van mening over de re-integratie bij ziekte.

Indien het conflict niet wordt opgelost, kan de werkgever een ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen bij de kantonrechter op grond van een verstoorde arbeidsverhouding maar er wordt kritisch getoetst of alles is gedaan om het conflict op te lossen.
Neem bij een arbeidsconflict contact op met de arbeidsrechtadvocaten van Van Koutrik via 020 – 676 8066 of kom langs bij ons advocatenkantoor in Amsterdam.

Ontslag vanwege seksuele intimidatie

Een verstoorde arbeidsverhouding kan ook ontstaan door seksuele intimidatie. De ‘#metoo’ discussie is ook de rechtspraak niet voorbijgegaan. Seksuele intimidatie op het werk is vaak lastig te bewijzen. In die zaken waarin rechters daar wel van overtuigd zijn, eindigt meestal de arbeidsovereenkomst, waarbij ook een ontslag op staande voet wordt aanvaard.

De rechtbank Den Haag heeft de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden vanwege zijn handelen na een kerstdiner. De man en een vrouwelijke collega (stagiaire) waren met een aantal andere collega’s nog naar een café gegaan. Omdat treinen niet meer reden zou de vrouw bij de man blijven slapen. Onderweg naar zijn huis deed de man pogingen om de vrouw te zoenen, terwijl zij herhaaldelijk duidelijk maakte daar niet van gediend te zijn. Uiteindelijk is de man naar huis gegaan en heeft de vrouw midden in de nacht zonder geld alleen achtergelaten. Haar telefoontjes om hulp beantwoordde hij niet.

In de ontslagprocedure stelde de werkgever dat het handelen, aanranding en aan het lot overlaten van de vrouw in kwestie, als ernstig verwijtbaar te kwalificeren is en verzocht op die grond ontslag. De rechter kwam aan het oordeel daarover niet eens toe. Hij oordeelde dat de werkgever de kwestie in eerste instantie met een schriftelijke waarschuwing had afgedaan en dat de werkgever daar niet op kon terugkomen.
Wel heeft de rechter de arbeidsovereenkomst ontbonden vanwege een verstoorde arbeidsrelatie; de rechter kwam op basis van de communicatie na het incident tot de conclusie dat het vertrouwen in verbetering van de arbeidsrelatie onherstelbaar beschadigd was.
Vindplaats: ECLI:NL:RBDHA:2018:2670, AR 2018-0321

Voor meer vragen over hoe te handelen bij seksuele intimidatie kunt u zich wenden tot de arbeidsrechtadvocaten van Van Koutrik.