Het opstellen van een arbeidsovereenkomst

Wat moet er zoal in een arbeidsovereenkomst staan? Bijna iedereen heeft er een, dus een standaard documente maar een arbeidsovereenkomst is ook maatwerk: daarom bespreken we vooraf duidelijk aan welke voorwaarden en eisen de overeenkomst moet voldoen. Het is noodzakelijk om onderdelen zoals een concurrentiebeding of geheimhoudingsbeding duidelijk in te kaderen, zodat u geen problemen krijgt als uw werknemer zich niet aan deze voorwaarden houdt. We helpen u bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten of oproepcontracten, maar geven u ook advies als u uw huidige arbeidsovereenkomst wilt laten toetsen. Ook de werknemer die zich afvraagt of het concurrentiebeding een hindernis vormt voor een volgende baan of dat de cao wel goed is toegepast, kan bij Van Koutrik Advocaten terecht.

Advies bij reorganisaties

Soms is een reorganisatie onvermijdelijk maar waar moet ik als ondernemer beginnen? Een advocaat arbeidsrecht adviseert niet alleen over de manier waarop een reorganisatie plaatsvindt, maar helpt u ook met de inhoud van een sociaal plan. We bieden juridische hulp aan werkgevers en werknemers. Als u als werknemer door een reorganisatie wordt ontslagen, staan we aan uw zijde zodat u zo gunstig mogelijk uit deze vervelende situatie komt.

Bemiddeling bij arbeidsconflicten

Bij arbeidsconflicten lopen de emoties hoog op: ruzie op het werk of een aanvaring met een collega of leidinggevende maken het onmogelijk om te werken, waardoor de werknemer zich ziek meldt voor een langere tijd. Hierdoor wordt het arbeidsconflict alleen maar vergroot. Zowel de werkgever als werknemer heeft er baat bij om het arbeidsconflict op te lossen: het is voor de werkgever lastig om een werknemer tijdens ziekte te ontslaan maar niet onmogelijk. Ook de werknemer heeft er belang bij dat de relatie wordt hersteld, zodat hij zijn carrière kan voortzetten. Het is noodzakelijk om escalatie te voorkomen. Daarom komen wij desnoods vandaag nog in actie: neem bij arbeidsconflicten direct contact op via 020 – 676 8066 of kom langs bij ons advocatenkantoor in Amsterdam.