Concurrentiebeding en relatiebeding

Een concurrentie- of relatiebeding is een beding dat werknemers beperkt in hun vrijheid om na beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij een bepaalde werkgever of als zelfstandige te werken. Het concurrentiebeding staat doorgaans in de arbeidsovereenkomst zelf maar kan ook in een ander document behorende bij de arbeidsovereenkomst worden opgenomen.

Een concurrentiebeding kan veel impact hebben als de werknemer op zoek gaat naar een nieuwe baan. Daarom worden strenge eisen gesteld aan de manier waarop de werknemer moet instemmen met het beding. De werkgever moet aantonen dat de werknemer weet dat hij verplichtingen, dat wil zeggen beperkingen, aangaat bij het instemmen met het concurrentie- of relatiebeding.

Een concurrentiebeding ziet op werkzaamheden bij een concurrerende onderneming, een relatiebeding ziet op werkzaamheden bij een relatie, bijvoorbeeld bij een klant van de werkgever.

Rechtsgeldigheid van een concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is geldig als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Het concurrentiebeding is schriftelijk vastgelegd en overeengekomen.
  2. De werknemer is 18 jaar of ouder bij het overeenkomen van het concurrentiebeding.

De voorwaarde voor de schriftelijke instemming wordt voldaan zodra:

  • De werknemer een arbeidsovereenkomst tekent waarin een concurrentiebeding is opgenomen.
  • De werknemer een brief of arbeidsovereenkomst tekent waarin wordt verwezen naar bijgevoegde arbeidsvoorwaarden of een ander document waarin een concurrentiebeding staat beschreven.

Dat een concurrentiebeding is overeengekomen, betekent nog niet dat de werkgever de werknemer aan het beding kan houden. De werkgever moet wel aantonen dat hij belang heeft bij handhaving van het concurrentiebeding.

Wat staat er in een concurrentie- of relatiebeding?

De werkgever geeft in een concurrentiebeding bijvoorbeeld aan welke concurrerende activiteiten van de werknemer verboden worden. Ook kan een beding beschrijven bij welke concurrenten of relaties de werknemer niet mag werken na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Meestal wordt een beperking van 1 of 2 jaar overeengekomen. Als het tot een juridische procedure komt, zal de rechter een langere tijdsduur kunnen matigen, aangezien de werknemer anders te lang beperkt wordt bij het vinden van een baan.

Concurrentiebeding bij een tijdelijk contract

Als de werknemer een tijdelijk contract heeft, gelden andere regels. Zo mag de werkgever bij een tijdelijk contract geen concurrentiebeding opnemen, tenzij de werkgever gemotiveerd aangeeft waarom het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende dienst- of bedrijfsbelangen.

De werkgever moet dus een concurrentiebeding duidelijk en uitgebreid toelichten. Zo moet de werkgever aangeven dat het gaat om specifieke bedrijfsinformatie of bepaalde kennis. Ook moet de werkgever uitleggen waarom het noodzakelijk is om een concurrentiebeding aan het contract toe te voegen.

Concurrentiebeding nietig verklaren

Het concurrentiebeding kan nietig verklaard worden op verzoek van de werknemer. Redenen hiervoor kunnen zijn dat het beding niet noodzakelijk is vanwege de bedrijfs- of dienstbelangen of als de medewerker niet meerderjarig was op het moment dat hij met het concurrentiebeding instemde. Het beding kan ook gedeeltelijk vernietigd worden, bijvoorbeeld voor wat betreft de duur van het beding. Als dit 24 maanden is, kan de rechter het beperken tot bijvoorbeeld 8 maanden omdat de werknemer te ernstig wordt benadeeld ten opzichte van het belang van de werkgever.

De rechter kan ook een vergoeding voor de duur van het beding bepalen ter compensatie van het beperkende beding.

Ga in gesprek met de werkgever

Om van een concurrentiebeding af te komen, kan de werknemer de werkgever verzoeken om het beding niet te handhaven. Vaak staat in de arbeidsovereenkomst immers ‘mits toestemming wordt verleend”. Het gebeurt regelmatig dat de (ex-)werkgever het concurrentiebeding vernietigt, omdat hij de werknemer niet wil beperken bij het zoeken naar een nieuwe baan. Ook kan de werkgever een tegenprestatie eisen, zoals het betalen van een afkoopsom.

Concurrentiebeding door de rechter nietig laten verklaren

U kunt het concurrentiebeding bij een kantonrechter aanvechten. In dat geval raden wij u aan om een arbeidsrechtadvocaat in de arm te nemen. De kantonrechter kan besluiten om een concurrentiebeding gedeeltelijk of in zijn geheel te vernietigen. Argumenten hiervoor kunnen zijn:

  • Een tijdelijk contract is stilzwijgend overgegaan in een vast contract en er is geen duidelijke motivatie vanuit de werkgever waarom het concurrentiebeding nodig is.
  • Het belang van de werknemer wordt te ernstig benadeeld bij het vinden van een baan, ten opzichte van het belang van de (ex)-werkgever.
  • De arbeidsovereenkomst is tijdens of kort na de proeftijd opgezegd door de werkgever.
  • De werkgever heeft de werknemer onder druk een concurrentiebeding laten tekenen.
  • De tijdsduur van het concurrentiebeding is te lang. Vaak houden rechters een maximum tijdsduur van 1 jaar aan.

De nieuwe werkgever is geen concurrent van de werkgever waarmee het concurrentiebeding is aangegaan.

Inloopspreekuur

Kom zonder afspraak bij ons langs voor juridisch advies tijdens ons wekelijkse inloopspreekuur. Elke woensdag tussen 16:00 en 19:00 uur staan we voor u klaar bij juridische vragen of problemen.

Vraag het onze arbeidsrecht advocaten

René Jonen

jonen@vankoutrik.nl
06 5422 3171

Hans Bos

hansbos@vankoutrik.nl
06 5394 0933

Monica Timmermans

timmermans@vankoutrik.nl
06 1436 1430