Hulp bij dreigend ontslag

Als u ontslagen dreigt te worden, of als u zich afvraagt of uw werknemer moet worden ontslagen, is het belangrijk om snel een advocaat arbeidsrecht in te schakelen. Hij vertelt u wat u moet doen en welke mogelijkheden u heeft als u inderdaad dreigt te worden ontslagen, of als uw werknemer wordt betrapt bijvoorbeeld op alweer internetten in de tijd van de baas. Daarom zijn we 24/7 rechtstreeks bereikbaar en komen we als dat nodig is vandaag nog in actie.

We bieden hulp aan werknemers die dreigen te worden ontslagen en aan werkgevers die de relatie met bijvoorbeeld een disfunctionerende werknemer willen beëindigen of die wegens bedrijfseconomische redenen zijn gedwongen om werknemers te ontslaan. Het is altijd belangrijk om over een goed dossier te beschikken en bij de opbouw daarvan zijn we u graag van dienst.

Werknemers zien ontslag vaak al aankomen: de werkgever haalt belangrijke taken en verantwoordelijkheden bij u weg, u wordt plotseling slecht beoordeeld bij een functioneringsgesprek, of u krijgt onrealistische targets opgelegd, waardoor u wel moét falen. Deze situaties roepen vaak spanningen en emotionele reacties op. Het is van groot belang om in deze gevallen op tijd een advocaat arbeidsrecht in te schakelen, voordat de zaak escaleert. Zorg er in ieder geval voor dat u in gesprek blijft met uw werkgever; blijf niet thuis, meld u niet ziek als u dat niet bent. Verder is het belangrijk om niet zelf ontslag te nemen, dit komt uw positie nooit ten goede.

De advocaten arbeidsrecht van Van Koutrik kunnen adviseren over de beëindigingsovereenkomst, formeel genaamd vaststellingsovereenkomst, om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, of over de gang van zaken bij een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter. Een advocaat arbeidsrecht van Van Koutrik adviseert u en bewaakt uw belangen.

Ontslag aanvechten

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren: via een vaststellingsovereenkomst, ook genaamd beëindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer, door opzegging nadat de werkgever van het UWV een ontslagvergunning heeft verkregen, door ontbinding door de kantonrechter of door ontslag op staande voet. Welke weg wordt gekozen hangt sterk af van de omstandigheden, wij staan werkgevers bij met het maken van de juiste keuze.

Accepteer als werknemer nooit zomaar ontslag, het UWV zou kunnen oordelen dat u verwijtbaar werkloos bent geworden en dan heeft u geen recht op een WW-uitkering. Schakel dus altijd een advocaat arbeidsrecht in bij ontslag. Vaak heeft u recht op een vergoeding wegens ontslag. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden om het maximale resultaat te halen.