Ontslag op staande voet

Regelmatig is een ontslag op staande voet niet terecht gegeven. Werkgevers reageren vaak in een opwelling met een ontslag op staande voet. Maar een ontslag op staande voet wordt door de kantonrechter streng beoordeeld; onder meer omdat dit ontslag ernstige financiële en emotionele gevolgen heeft voor de werknemer. Handel als werkgever daarom zorgvuldig en win eerst professioneel advies bij Van Koutrik Advocaten in. Als werknemer handelt u snel bij ontslag op staande voet, zodat de schade beperkt blijft en u op tijd bent om de juridische procedure op te starten.

020 676 80 66
receptie@vankoutrik.nl

In welke situaties is ontslag op staande voet rechtsgeldig?

De werkgever mag niet zomaar op staande voet ontslaan: er moet sprake zijn van een dringende reden. Ontslag op staande voet is alleen rechtsgeldig als het gaat om gedrag van een werknemer waardoor een werkgever niet anders kan dan kiezen voor ontslag op staande voet. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van diefstal, ernstige belediging, bedreiging of misleiding.

Ontslag op staande voet is alleen rechtsgeldig als aan de volgende criteria is voldaan:

 1. Er is sprake van een dringende reden
 2. De werkgever geeft het ontslag ‘onverwijld’ (onmiddellijk, zonder uitstel)
 3. De werkgever meldt de dringende reden zonder uitstel aan de werknemer

Met ‘onverwijld’ wordt bedoeld dat de werkgever zonder uitstel over dient te gaan tot het geven van ontslag op staande voet, wanneer de feiten boven water zijn gekomen en aan alle eisen is voldaan.

Als er slechts een vermoeden bestaat, kan de werkgever eerst een onderzoek instellen. De werkgever kan de werknemer tijdens dit onderzoek schorsen of op non-actief zetten. De werkgever is verplicht om te zorgen dat het onderzoek zonder uitstel wordt uitgevoerd.

Wanneer alle feiten bekend zijn, moet de werkgever direct overgaan tot ontslag op staande voet als de uitkomsten van het onderzoek daar aanleiding toe geven.

Voldoet de werkgever niet aan deze eisen?

In dat geval is het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig en kunt u het ontslag aanvechten bij de kantonrechter.

Welke redenen zijn geldig bij ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet kan alleen als er sprake is van grove misdragingen binnen de arbeidsrelatie. Het kan gaan om:

 • Stelen
 • Frauderen
 • Roekeloos gedrag
 • Bedreiging van collega’s of leidinggevende
 • Werk weigeren zonder goede reden
 • In verwijtbare mate niet bekwaam zijn om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten

Bent u op staande voet ontslagen en wilt u weten wat uw rechten zijn?

Vraag een gratis oriënterend adviesgesprek aan bij Van Koutrik Advocaten:

020 676 80 66
receptie@vankoutrik.nl

Monica Timmermans
Arbeidsrecht advocaat

Consequenties ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet heeft vaak ernstige gevolgen voor de werknemer. Zo hoeft de werkgever uw loon niet meer te betalen bij een terecht ontslag op staande voet. De arbeidsovereenkomst eindigt per direct. Daarnaast kunt u geen aanspraak maken op een WW-uitkering.

Ook moet u mogelijk een vergoeding betalen, als u de werkgever een dringende reden heeft gegeven om u te ontslaan. Bij ontslag op staande voet kunt u nog wel aanspraak maken op de bijstandsuitkering.

Ontslag binnen twee maanden aanvechten

Bij ontslag op staande voet is het van belang om zo snel mogelijk te handelen. De termijn om een ontslag op staande voet aan te vechten is kort. U moet namelijk binnen twee maanden een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter als u het niet eens bent met uw ontslag. Ook kan in kort geding loondoorbetaling of wedertewerkstelling worden gevorderd.

De juridische procedure start met het verzoekschrift. Daarna zal er binnen een maand een mondelinge behandeling plaatsvinden waarbij u en uw werkgever aanwezig dienen te zijn. Tijdens deze behandeling krijgt u de ruimte om uw standpunt toe te lichten. Ook de werkgever krijgt de ruimte om de situatie uit te leggen. De kantonrechter zal vragen stellen.

Meestal doet de rechter binnen 2 weken een uitspraak. Als u of uw werkgever het niet eens is met de uitspraak, kan de betreffende partij in hoger beroep gaan.

Vergoeding

Wanneer de werkgever niet voldoet aan de eisen omtrent ontslag op staande voet, kunt u het ontslag aanvechten door:

 • Het ontslag ongedaan maken (dat wil zeggen de opzegging van de arbeidsovereenkomst vernietigen)
 • Of in plaats daarvan een financiële vergoeding eisen

Het ontslag kunt u aanvechten door binnen twee maanden een verzoek bij de rechter in te dienen tot vernietiging van de opzegging. Ontslag op staande voet maakt veel emoties los bij beide partijen en daarom komt het vaak voor dat de werknemer niet meer bij de werkgever wil werken. In dat geval kunt u ook een financiële vergoeding (transitie- en/of billijke vergoeding) eisen. Indien de werknemer langer dan 2 jaar in dienst is, kan de transitievergoeding worden bepaald en indien de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld een aanvullende billijke vergoeding.

De kantonrechter bepaalt de hoogte van de schadevergoeding als de werknemer de procedure verliest omdat er terecht op staande voet ontslag is gegeven. Bij ontslag op staande voet wordt feitelijk de opzegtermijn genegeerd en daarom is de vergoeding vaak gelijk aan het loon gelijk aan de geldende opzegtermijn.

Heeft de werknemer een tijdelijk contract dat de werkgever niet tussentijds kan opzeggen? In dat geval is de financiële vergoeding hetzelfde als het loon dat totdat het contract van rechtswege beëindigd zou zijn. Dus als er sprake is van een jaarcontract en het ontslag op staande voet in maand 4 wordt door de kantonrechter bevestigd, dan is de vergoeding aan de werkgever gelijk aan de resterende 8 maanden salaris.

Voor de werknemer is het waard en soms noodzakelijk het ontslag op staande voet aan te vechten. De kantonrechter zal zelfs als er sprake is van een dringende reden het ontslag toch vernietigen vanwege alle omstandigheden van het geval, waarbij er onder meer ook gekeken wordt naar de positie, de duur van het dienstverband, de gevolgen voor de werknemer. Hierin schuilt voor de werkgever het risico: ook al is er een dringende reden, de rechter kan een andersluidend oordeel geven.

Inloopspreekuur

Graag geven we u meer informatie over ontslag op staande voet tijdens een gratis oriënterend gesprek. U kunt ook altijd langskomen tijdens ons wekelijkse inloopspreekuur. Elke woensdag tussen 16:00 en 19:00 uur staan onze arbeidsadvocaten voor u klaar om uw situatie en juridische vragen te bespreken.

Neem contact op met onzer advocaat arbeidsrecht

René Jonen

jonen@vankoutrik.nl
06 5422 3171

Hans Bos

hansbos@vankoutrik.nl
06 5394 0933

Monica Timmermans

timmermans@vankoutrik.nl
06 1436 1430